Procesoptimering

Block
Microsoft Dynamics NAV/Business Central implementering

Ud fra konceptet “Kan vi det, vi tror, vi kan?”, afholdes workshops, der afdækker mulighederne i Microsoft Dynamics NAV/ Business Central.

Workshops er en kombination af gennemgang og undervisning. I arbejder på jeres egne computere, og vi vil naturligvis også gennemgå det i fællesskab, så I alle kan følge med, og lære programmet at kende.
Dan overblik i “helikopteren”

Vi hjælper jer med en behovsanalyse af virksomhedens brug af Microsoft Dynamics NAV/Business Central. Herefter bygger vi “motoren” efter jeres behov og bruger værkstøjerne der findes i programmet.

Medarbejderne bliver tidligt i processen introduceret til det nye program og klædt godt på til at maximere udbyttet af undervisningen og få stillet alle de kritiske spørgsmål. Det sparer mange penge på undervisningssessioner og lange perioder med ekstra arbejde i den sidste ende.

Medarbejderne introduceres tidligt til det nye program.

Det gør at de er klædt godt på, får maximeret udbyttet af undervisningen og får stillet alle de kritiske spørgsmål.

I sidste ende sparer virksomheden mange penge på undervisningssessioner og ekstra arbejde.

Samtidig med at vi gennemgår jeres processer, sikrer vi os, at det kan udføres i programmet og undervisningen tilpasses herefter.

Styringsværktøjet til ledelsen

Målet er, at det skal være slut med mange timers arbejde med data, som skilles ad i Excel for at kunne vise lige netop det billede af forretningen, som ledelsen ønsker.

Undervejs får vi dannet os et rigtig godt billede af, hvilke behov I har som virksomhed. Ikke kun det driftsmæssige behov – men styringsværktøj.