Tidsplaner der holder

Den aftalte tid overholdes – hvilket tilgodeser begge parter.