Maria de Krak

Hvordan har undervisningsformen været?

– Meget indbydende og let, med god plads til dialog.

Maria de Krak
DLF Seeds A/S