Mere om “Kan vi det, vi tror, vi kan?”

Mere om konceptet “Kan vi det, vi tror, vi kan?”

Vi tager udgangspunkt i jeres egen virksomhed
I tager nogle cases med fra jeres egen hverdag – det kan være lige fra at oprette en ny debitor/kreditor/vare til selve salgs- og købsprocessen. Ud fra disse cases gennemgår vi mulighederne i programmet og udfordrer jeres forretningsgange, så I får øjnene op for de muligheder, der findes i standardprogrammet.

Brug programmets funktioner optimalt
I dag kan programmet mere end tidligere – vi gennemgår derfor alle de nye funktioner og genveje så I benytter programmet optimalt og får størst udbytte af standardfunktionerne som både sparer klik og tid, samt skaber færre fejl.

Brug jeres egne stamdata
Der er mulighed for, at I kan arbejde med jeres egne stamdata på disse workshops, dog vil det kræve nogle dages forberedelse. I den forbindelse starter vi med at levere Excelark, der er bygget til at kunne overføre jeres stamdata fra jeres tidligere applikation. I får mulighed for at foretage oprydning i jeres stamdata, inden indlæsning.

Hvad er fordelene ved at udføre en opgradering / implementering ud fra workshops – og hvad er den økonomiske gevinst ved denne metode?
Vi oversætter jeres sprog til IT-sprog, og sammen med jer udfører vi processerne. På den måde sikrer vi, at det I siger, bliver forstået korrekt – for I har selv fingrene på tasterne, og gennemfører processerne, som var det jeres egen hverdag.

Kan programmet det vi forventer?
Gennem dialog og scenarier får vi afklaret, om programmet kan det, vi forventer – og vi får talt formålet igennem med de forskellige arbejdsprocesser, hvilket også danner grundlag for projektplanlægningen. For det meste kan tingene løses i standardprogrammet, ved at lave små ændringer i virksomhedens processer. Derved spares mange penge i udvikling – og ERP-systemet er fremtidssikret, så det ikke koster en bondegård at opgradere til en nyere version i fremtiden.