Den transformerende ledelsesstil/kultur

Den transformerende ledelsesstil Transformerende ledelsesstil ses ofte som den mest effektive stil. Nogle af nøglepunkterne ved denne form for ledelsesstil er mulighederne for at motivere og inspirere følgerne og direkte skabe positive ændringer i gruppen. Transformerende ledere er ofte følelsesmæssigt intelligente, energiske og passionerede. De er ikke kun engagerede om at hjælpe organisationen til at …

Ledelsesstruktur

Egenskabsledelsesstil Egenskabsteorier er på nogle måder ens med ”Stor leder”-teorier, da de antager, at mennesker arver bestemte kvaliteter og egenskaber, der gør dem bedre egnede til at lede end andre. Egenskabsteorier identificerer ofte en bestemt personlighed eller opførselsmønstre, der er fælles for alle ledere. For eksempel anses egenskaber som ekstroverthed, selvtillid og mod alle som …

The “Great Man” Leadership

Den store leder teorier Har du nogensinde hørt om én, der er blevet beskrevet som være ”født til at lede”? Ifølge denne teori fødes store ledere simpelthen med de nødvendige indre karakteristika så som karisma, tillid, intelligens og sociale talenter, der gør dem til ”fødte ledere”. Stor leder teorien antager, at kapaciteten for lederskab er …

The Contingency Leadership

Beredskabsledelsesstil har et fokus på bestemte variable, der er relateret til omgivelserne, som kan bestemmem, hvilken type ledelsesstil der er bedst egnet til situationen. Ifølge denne teori er der ikke nogen ledelsestype, der egner sig bedst til alle situationer, og succes afhænger af et utal af variable, der inkluderer ledelsesstil, følgernes ”kvalitet” og aspekter vedrørende …

Adfærds ledelsesstil/kultur (The Behavioral Leadership)

Adfærdsledelsesstil er baseret på troen på, at store ledere skabes, og ikke fødes. Se det som modsætningen til ”Stor leder”-ledelsesstilen. Denne ledelsesstil fokuserer på ledernes handlinger, ikke på deres mentale kvaliteter eller indre tilstand. Ifølge denne teori kan folk lære at blive ledere gennem oplæring og observering. Grundidéen bag denne ledelsesstil er, at man må …

Situationsbestemt ledelsesstil/kultur (The Situational Leadership)

Situationsbestemt ledelsesstil foreslår, at lederne vælger den bedste fremgangsmåde baseret på variable ved den givne situation. Forskellige ledelsesstile egner sig bedst til bestemte former for beslutningstagning. For eksempel i en situation, hvor lederen er det mest vidende og erfarne gruppemedlem, vil en autoritær ledelsesstil være den mest passende. I andre tilfælde, hvor gruppemedlemmerne er talentfulde …

Deltagende ledelsesstil/kultur (The Participative Leadership)

Deltagende ledelsesstil, der også kaldes demokratisk ledelsesstil, foreslår, at den ideelle ledelsesstil er en, der tager andres forslag i betragtning. Disse ledere opmuntrer deltagelse og bidrag fra gruppemedlemmer og hjælper gruppemedlemmer med at føle sig mere relevante og engagerede i beslutningsprocessen. I deltagende teorier forbeholder lederen sig dog retten til at afvise andres forslag. Fordele: …

Management ledelsesstil/kultur (The Management Leadership)

Management ledelsesstil, der også kendes under navnet transaktionel ledelsesstil, fokuserer på rollen af opsyn, organisation og gruppeydelse. Disse teorier baserer lederskab på et system af belønning og straf. Management lederskab bruges ofte i virksomhedsledelse; når medarbejderne er succesfulde, belønnes de, og når de fejler, får de en reprimande eller straffes. Fordele: Et gennemtestet system af …

Relations ledelsesstil/kultur (Relationship Leadership)

Relationel ledelsesstil, der også kendes som folkeledelsesstil, fokuserer på forbindelserne, der formes mellem ledere og følgere. Relationel ledelsesstil kan motivere og inspirere folk ved at hjælpe gruppemedlemmer med at se vigtigheden og den større idé ved opgaven. Disse ledere er fokuseret på gruppemedlemmernes ydelse, men ønsker også, at hvert medlem skal fuldbyrde deres potentiale. Ledere …

Den autokratiske ledelsesstil/kultur (The Autocratic Leadership)

En autokratisk ledelsesstil er taget i brug, når en leder dikterer politikker og procedurer, beslutter hvilke mål, der skal nås, og dirigerer og kontrollerer alle aktiviteter uden nogen meningsfuld deltagelse fra de underordnede. Denne leder har fuld kontrol over sit team, hvilket efterlader tæt på intet selvstyre i gruppen. Man kan sige, at den autokratiske …