Den opgaveorienterede ledelsesstil/kultur (The Task-oriented Leadership)

Opgaveorienteret lederskab er en adfærdsunderbygget indgangsvinkel, hvor lederen fokuserer på de opgaver, der skal udføres for at møde visse mål eller for at opnå en bestemt ydelsesstandard. Hvis ikke dette sker, kan lederen gå over til en mere autokratisk ledelsesstil, så jobbet bliver gjort, og en standard opnås og regler bliver overholdt. Lederen er fortaler …