Hvorfor volder GDPR store udfordringer for virksomhederne?

Dette emne er inddelt i tre forskellige blogindlæg. Del 1: Hvorfor nu GDPR Del 2: Hovedpunkterne som GDPR ønsker at adressere Del 3: Hvorfor volder GDPR store udfordringer for virksomhederne Den nye GDPR bliver jo meget dyrt at implementere og håndtere for den enkelt virksomhed ?! Det er helt rigtigt, at der er nogle udgifter …

Hovedpunkterne som GDPR ønsker at adressere

Dette emne er inddelt i tre forskellige blogindlæg. Del 1: Hvorfor nu GDPR Del 2: Hovedpunkterne som GDPR ønsker at adressere Del 3: Hvorfor volder GDPR store udfordringer for virksomhederne I meget grove træk er hovedpunkterne som GDPR ønsker at adressere: At EU-borgere sikrer sig bedre rettigheder på tværs af landegrænser. At brugeren bliver informeret …

Hvorfor nu GDPR?

Dette emne er inddelt i tre forskellige blogindlæg. Del 1: Hvorfor nu GDPR Del 2: Hovedpunkterne som GDPR ønsker at adressere Del 3: Hvorfor volder GDPR store udfordringer for virksomhederne Jeg vil lige inden jeg starter sige, at jeg stærkt simplificerer telefonaflytning, og hvad der førte op til GDPR og historien bag dette <link> . …