Hvad er det vi kan, og hvad er vores mission?

Hvad er det vi kan, og hvad er vores mission?

FOKUS – FORANDRING – FORANKRING

Vi ønsker at hjælpe virksomhederne og brugerne til at få optimalt udbytte af deres Microsoft Dynamics NAV program. Det gør vi ved at sætte os grundigt ind i virksomhedens forretningsgange, vision og mission. På den måde kan vi give vores bud på, hvordan både virksomheden og medarbejderne kan få større udbytte af programmet. Det gælder både den analytiske og økonomiske del, brugerens anvendelse af programmet og fremtidssikring i forhold til virksomhedens vision og mission. Alt dokumenteres løbende, så I får et grundigt indblik i processen og hele tiden kan følge med i projektet.

Hvordan gør vi?

Sammen med ledelsen danner vi os et overblik over forretningen, og vi bliver enige om, hvor det giver mening at fokusere. Der kan være mange fokusområder, for ofte handler det ikke kun om programmets funktioner – men anvendelsen af disse. I nogle tilfælde kan der også være nogle medarbejdere i organisationen, der spænder ben for den forandring, virksomheden står overfor. I bund og grund handler det om at møde mennesket lige præcis der, hvor vedkommende er. Sætte sig ind i vedkommendes situation, og finde nøglen til, hvordan lige netop den person motiveres til de ændringer, der kommer til at ske. Vi arbejder ud fra at få medarbejderen til at føle ejerskab, og dermed også få lysten til at deltage aktivt i processen. Vi følger processen tæt, og sikrer at de anvendte metoder dokumenteres.

Hvad har det med et ERP-projekt at gøre?
Mange vil nok stille spørgsmålet, “hvad har det med et ERP-projekt at gøre”? Svaret er ALT.
For hvis ikke medarbejderne bakker op omkring den proces, som er nødvendig i forbindelse med enten et nyt program, eller procesoptimeringer, er det hele tabt på forhånd. Ledelsen kan have nok så mange gode ideer og intentioner – men hvis ikke medarbejderne, altså den udførende part, bakker op omkring dette, er kampen tabt på forhånd.

Hvad gør vi for at få alle med?
Vores filosofi for at få alle med på holdet handler om at få den enkelte medarbejder til at se forandringen som muligheder i stedet for begrænsninger. Det gør vi ved at være tæt på medarbejderens daglige arbejde – enten i form af 1:1 sessioner, eller dybdegående undervisning i de enkelte personalegrupper. Undervisningen er ikke bare envejs kommunikation. Sammen med lederen i den pågældende gruppe, har vi fremhævet de områder, som der skal vægtes i undervisningen. Og der afsættes tid til forklaring og spørgsmål – så det ikke bare er en gennemgang, men vi samtidig giver brugerne en dybere forståelse for sammenhængen i programmet. Vi når hele vejen rundt til alle deltagere, og sørger for, at de føler sig trygge ved arbejdsprocesserne.

1:1 sessioner
I nogle situationer giver det god mening at sidde med en mindre gruppe på 1-2 personer og gennemgå deres daglige arbejdsprocesser. Det foregår altid på brugerens egen computer, så vi sammen optimerer brugerfladen som en løbende proces. Den bedste forberedelse til denne type undervisning er, hvis man gennem en periode noterer ned, hver gang man støder på “hvor kunne det være smart hvis man”, eller
“hvor ville det være rart hvis man”, eller “kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan”…..? På den måde får vi som regel aflivet en masse dårlige vaner, og brugeren får langt større udbytte af programmet.

Nye medarbejdere – oplæring
Hvem kender ikke til at få en ny medarbejder, som ikke kender lige præcis det ERP-system og de processer, der anvendes i virksomheden? Det er ofte meget tidskrævende at sætte nye medarbejdere ind i systemerne, for ens daglige arbejde skal jo også laves. Det resulterer ofte i, at den nye medarbejder slet ikke får glæde af de mange muligheder i programmet – og de andre kollegaer kan have en tendens til at blive lidt irriterede over, at vedkommende stiller så mange spørgsmål hele tiden. Her hjælper vi gerne med at undervise den nye medarbejder i både programmets muligheder og virksomhedens processer. Planlægningen af dette bliver foretaget i tæt samarbejde med chefen i den pågældende afdeling.

Hvad hvis vi ikke allerede benytter Microsoft Dynamics NAV?
Måske står I overfor en beslutning om at skifte ERP-system, og kunne godt tænke jer at høre lidt mere om, hvad Microsoft Dynamics NAV kan gøre for jer. Hvad kræver det rent teknisk? Dækker det jeres behov i forhold til jeres forretningsgange? Kan programmet dække jeres behov ud fra standardløsningen, eller kræver det en masse tilretning? Findes der eventuelt standardapplikationer, der kan benyttes som tillæg til Microsoft Dynamics NAV. Og sidst men ikke mindst, hvad koster det?
I første omgang vil vi tage et møde med ledelsen og et par nøglepersoner i virksomheden, så vi kan sætte os grundigt ind i jeres virksomhed og forretningsgange. Ud fra det kan vi kort beskrive, hvordan vi mener, Microsoft Dynamics NAV kan understøtte jeres forretning. Det handler ikke om processer i denne fase, men mere omkring de muligheder der foreligger i programmet. Når vi har fået klarhed over, om Microsoft Dynamics NAV vil være det rette valg for jer, afholder vi workshops ud fra konceptet “Kan vi det, vi tror, vi kan”.

Kan vi det, vi tror, vi kan?
Ud fra konceptet “Kan vi det, vi tror, vi kan”, afholdes workshops, der afdækker mulighederne i Microsoft Dynamics NAV. Vi tager udgangspunkt i jeres egen forretning, og I tager nogle cases med fra jeres egen hverdag. Ud fra disse cases gennemgår vi mulighederne i programmet og udfordrer jeres forretningsgange, og vi viser jer de muligheder, der findes i standardprogrammet. Ofte har man tillagt nogle uhensigtsmæssige forretningsgange i et ældre system, da den funktionalitet, man havde brug for ikke fandtes. I de nyere programmer, er der kommet en hel masse meget anvendelige funktioner til, som i langt de fleste tilfælde kan løse de behov, vi støder på.
I kan vælge at arbejde med jeres egne stamdata på disse workshops. Det vil dog kræve nogle dages forberedelse forinden.