1:1 undervisning og procesoptimering

1:1 undervisning og procesoptimering

I nogle situationer giver det god mening at sidde med en mindre gruppe på 1-2 personer og gennemgå deres daglige arbejdsprocesser. Derfor udbyder vi 1:1 undervisning, der altid foregår på brugerens egen computer, så vi sammen optimerer brugerfladen som en løbende proces.

Mange oplever nogle tunge arbejdsprocesser, som alt for ofte hænger sammen med, at man ikke er blevet introduceret til de mange muligheder, der findes i Microsoft Dynamics NAV/Business Central.

Værktøjskasse
Et ERP-system er en stor værktøjskasse – ofte med en masse værktøjer, man ikke lige ved hvordan man skal bruge. Man finder de nødvendige funktioner, så man kan udføre de daglige processer. Nogen gange er de tidskrævende og der skal prioriteres tid til at finde ud af, hvad funktionerne ellers kan, så det giver en optimeret arbejdsproces.

Når vi “ser brugeren over skulderen”, får vi syn for sagen – og kan spørge ind til, hvorfor man udfører den pågældende proces på den anvendte måde. I fællesskab får vi kigget på andre muligheder, og brugeren får selv indflydelse på tempoet for gennemførsel af ændrede arbejdsprocesser.

Den bedste forberedelse til denne type undervisning er, hvis man gennem en periode noterer ned, hver gang man støder på “hvor kunne det være smart hvis man…”“hvor ville det være rart hvis man…”, eller “kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan…?”. På den måde får vi aflivet en masse dårlige vaner, åbnet nye muligheder, og givet brugeren mulighed for at få langt større udbytte af programmet.

Som udgangspunkt løser vi processerne i standardprogrammet, men hvor det giver mening foreslår vi 3. parts produkter, dér hvor vi vurderer, at det vil give virksomheden en større økonomisk gevinst.

Optimer tastearbejdet og brug tiden på at udvikle jeres virksomhed.