Situationsbestemt ledelsesstil/kultur (The Situational Leadership)

Situationsbestemt ledelsesstil foreslår, at lederne vælger den bedste fremgangsmåde baseret på variable ved den givne situation. Forskellige ledelsesstile egner sig bedst til bestemte former for beslutningstagning. For eksempel i en situation, hvor lederen er det mest vidende og erfarne gruppemedlem, vil en autoritær ledelsesstil være den mest passende. I andre tilfælde, hvor gruppemedlemmerne er talentfulde eksperter, vil en demokratisk stil være mere effektiv.

Fordele:
Situationsbestemt lederskab har fordele i form af dets brugervenlighed og simplicitet.
Den ser behovet for fleksibilitet på lederens side, og nødvendigheden af følgerne som bestemmende for lederens opførsel.
Den appellerer til det intuitive.

Ulemper:
Ser bort fra, at der er forskel på, hvordan andre kulturer kommunikerer, og prioriterer værdier så som individualisme og familie.
Denne model ignorerer muligvis også forskellene mellem kvindelige ledere, der typisk benytter en omsorgsfuld stil, og mandlige ledere, der kan læne sig mere op ad en opgaveorienteret ledelsesstil.
Situationsbestemt lederskab kan fjerne ledernes fokus fra langtidsstrategier, symboler, struktur eller politikker.

—————————————————————————————————————————————

Situational leadership proposes that leaders choose the best course of action based upon situational variables. Different styles of leadership may be more appropriate for certain types of decision-making. For example, in a situation where the leader is the most knowledgeable and experienced member of a group, an authoritarian style might be most appropriate. In other instances where group members are skilled experts, a democratic style would be more effective.

Pros:
Situational leadership has advantages regarding ease of use and simplicity.
It recognizes the need for flexibility on the part of leaders and the importance of the followers as determinants of leader behavior.
It has intuitive appeal.

Cons:
Neglects the way other cultures communicate and prioritize values such as individualism and family.
This model may also ignore differences between female managers who typically have a nurturing style, and male leaders who may lean toward a task-oriented management style.
Situational leadership can divert leaders’ focus away from long-term strategies, symbols, structure or politics.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *