Relations ledelsesstil/kultur (Relationship Leadership)

Relationel ledelsesstil, der også kendes som folkeledelsesstil, fokuserer på forbindelserne, der formes mellem ledere og følgere. Relationel ledelsesstil kan motivere og inspirere folk ved at hjælpe gruppemedlemmer med at se vigtigheden og den større idé ved opgaven. Disse ledere er fokuseret på gruppemedlemmernes ydelse, men ønsker også, at hvert medlem skal fuldbyrde deres potentiale.
Ledere med denne stil har ofte høje etiske og morale standarder.

Lederen stoler på medarbejderne, og derfor føler de, at de kan komme til lederen for råd og sparring.

Fordele:
De talentfulde medarbejdere vil prøve at forbedre sig selv.
Kreative medarbejdere trives under en relationel ledelsesstil.
Medarbejderne er mere villige til at tage risikable træk i brug, da de ved, at deres leder er der for at hjælpe og guide dem.

Ulemper:
Organisationen vil kunne se sig selv i en situation, hvor de nærmest intet producerer.

—————————————————————————————————————————————

Relationship leadership style, also known as people leadership style, focuses on the connections formed between leaders and followers. Relationship leadership can motivate and inspire people by helping group members see the importance and higher good of the task. These leaders are focused on the performance of group members, but also want each person to fulfill their potential. Leaders with this style often have high ethical and moral standards.

The leader trusts the employees, and so the employees feel that they can come to the leader for advice and sparring.

Pros:
The skilled employees will try to improve themselves.
Creative employees thrive under a relationship leadership style.
The employees are more willing to take risks because they know that their leader is there to help and guide them.

Cons:
The organization may find themselves in a situation, where they almost aren’t producing anything.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *