Management ledelsesstil/kultur (The Management Leadership)

Management ledelsesstil, der også kendes under navnet transaktionel ledelsesstil, fokuserer på rollen af opsyn, organisation og gruppeydelse. Disse teorier baserer lederskab på et system af belønning og straf. Management lederskab bruges ofte i virksomhedsledelse; når medarbejderne er succesfulde, belønnes de, og når de fejler, får de en reprimande eller straffes.

Fordele:
Et gennemtestet system af forskellig tankegang og adfærdselementer, der bidrager til et bredspektret perspektiv.
Større mulighed for delte og parallelle mål og målsætninger.
Giver en højere grad af samarbejde og kommunikation.
Giver stærkere holddynamik.
Grænseløs innovation, der stammer fra et holistisk synspunkt på kreativitet og resultater.

Ulemper:
Analyse-paralysering – med så mange perspektiver kan der være en forsinkelse i at nå frem til den bedste idé.
Behøver ultimativ overensstemmelse.
Kan give nedvandede løsninger.
Kan lede til hold, der giver hinanden ret i alt, hvis man bare taler hinanden efter munden.
Mangel på produktivitet – nogen gange er en gruppebeslutning bare bedst taget af én.

—————————————————————————————————————————————

Management leadership, also known as transactional leadership, focuses on the role of supervision, organization and group performance. These theories base leadership on a system of rewards and punishments. Managerial leadership is often used in business; when employees are successful, they are rewarded; when they fail, they are reprimanded or punished.

Pros:
A proven system of diverse thinking and behavioral elements that contribute to a broad-based perspective.
Greater possibility for shared and aligned goals and objectives.
A higher degree of collaboration and communication.
Stronger team dynamics.
Boundless innovation stemming from a holistic viewpoint on creativity and results.

Cons:
Analysis paralysis – with so many perspectives, there can be a delay in arriving at the best idea.
Need for ultimate consensus.
Watered down solutions.
Can lead to teams that are too agreeable – some just pay lip service.
Lack of productivity – sometimes a group decision is better taken by one.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *