Laissez-faire ledelsesstil/kultur (The Laissez-faire Leadership)

Laissez-faire lederskab er en type af lederskab, hvor lederne slipper taget og tillader gruppemedlemmer at tage beslutningerne, mens de kun giver vage og meget brede retningslinjer. Dette lader holdet finde ud af tingene selv. Forskere har fundet, at dette er ledelsesstilen, der leder til den laveste produktivitet blandt gruppemedlemmer.

Fordele:
Giver frihed til kreative tænkere.
Individet vil have mulighed for at skinne igennem.
Giver høj jobtilfredshed.
Holdet får direkte glæde af deres eget arbejde.

Ulemper:
Lav produktivitet.
Høj fejlmargen.
Risikoen for forvirring – internt såvel som over for opgaven.
Prisen ligger i den frihed, der gives.
Fungerer muligvis ikke effektivt.

—————————————————————————————————————————————

Laissez-faire leadership is a type of leadership style in which leaders are hands-off and allow group members to make the decisions, while only providing vague and very wide directions. This lets the team work it out by themselves. Researchers have found that this is the leadership style that leads to the lowest productivity among group members.

Pros:
Gives freedom to creative thinkers.
The individual will be able to shine.
High job satisfactions.
Teams directly benefit off the fruits of their labor.

Cons:
Low productivity.
High margin of error.
The risk of confusion.
The cost lies in the freedom it provides.
May not work efficiently.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *