Karismatisk ledelsesstil/kultur (The Charismatic Leadership)

Karismatisk lederskab er processen med at opmuntre en bestemt adfærd i andre ved brug af personlighed, overtalelse og veltalt kommunikation. Karismatiske ledere inspirerer deres følgere til at gøre ting, eller gøre ting bedre. Dette gør de ved at fremkalde entusiasme i andre for en given vision eller mål.

En karismatisk leder er ofte virksomhedens ansigt. De inspirerer andre kun ved brug af deres energi.
Denne stil fungerer bedst, når den kombineres med andre ledelsesstile.

Fordele:
Ser, hvad der skal gøres, og får nemt medarbejderne med på deres idé og ledernes vision.

Ulemper:
Er afhængig af egne evner – lederen fokuserer indad, og ikke ud på holdet.
Hvis lederen går sin vej, vil organisationen lide stort – tænk bare på, hvordan det gik for Apple, da Steve Jobs døde.

—————————————————————————————————————————————

Charismatic leadership is the process of encouraging certain behavior in others via force of personality, persuasion, and eloquent communication. Charismatic leaders inspire their followers to do things or to do things better; this is done by conjuring up enthusiasm in others for a stated vision or goal.
A charismatic leader is often the face of the company; they inspire others just by their energy. This style works best when combined with other leadership styles.

Pros:
Sees what need to be done, and easily gets the employees fired up and behind the idea and the leader’s vision.

Cons:
Relies on their ability, the leader is focused inwards and not outward on the team.
If the leader leaves, the organization suffers heavily; just think about how it went for Apple, when Steven Jobs died.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *