Den opgaveorienterede ledelsesstil/kultur (The Task-oriented Leadership)

Opgaveorienteret lederskab er en adfærdsunderbygget indgangsvinkel, hvor lederen fokuserer på de opgaver, der skal udføres for at møde visse mål eller for at opnå en bestemt ydelsesstandard. Hvis ikke dette sker, kan lederen gå over til en mere autokratisk ledelsesstil, så jobbet bliver gjort, og en standard opnås og regler bliver overholdt. Lederen er fortaler for struktur og bruger meget energi på planlægning, organisering og definere holdets regler så tydeligt, som muligt. Straf er almindelig i denne ledelsesstil.

Fordele:
Deadlines nås.
Giver en tydeligt defineret struktur til arbejdspladsen.
Klare standarder kan skabe klar jobtilfredshed.
Når alle ved, hvordan, hvornår og hvad målene er, kan det skabe større affektion fra medarbejderne.

Ulemper:
Folk i organisationen føler sig overset, og jobtilfredsheden kan blive skadet.
Folk er ikke vigtige; målet er vigtigt.
Kan gøre, at folk ser sig om efter et nyt job efter kort ansættelse.
Vil stoppe kreativiteten.

—————————————————————————————————————————————

Task-oriented (or task-focused) leadership is a behavioral approach in which the leader focuses on the tasks that need to be done, in order to meet certain goals or to achieve a certain performance standard. If this is not done the leader can turn into more of an autocratic leader, so the job gets done, and a standard and rules get enforced. The leader is also advocating for structure, using a huge amount of energy in planning, organizing, and clearly defining the rules of the team. Punishment is common in this leadership style.

Pros:
They meet the deadline.
Gives a clearly defined structure to the workplace.
Clear standard can create clear job satisfaction.
When everybody knows, how, when and what the targets are, it can create higher affection from the employees.

Cons:
People in the organization feel overlooked, so the job satisfaction can suffer.
People are not important; the goal is.
Can lead to high employ turnover.
It will stop the creativity.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *