Adfærds ledelsesstil/kultur (The Behavioral Leadership)

Adfærdsledelsesstil er baseret på troen på, at store ledere skabes, og ikke fødes. Se det som modsætningen til ”Stor leder”-ledelsesstilen. Denne ledelsesstil fokuserer på ledernes handlinger, ikke på deres mentale kvaliteter eller indre tilstand. Ifølge denne teori kan folk lære at blive ledere gennem oplæring og observering.
Grundidéen bag denne ledelsesstil er, at man må tilpasse ens strategier til skiftende omstændigheder.

Fordele:
For at få det bedste frem i alle skal en leder behandle dem i overensstemmelse med deres motivationsniveau og undgå at bruge den samme strategi over for hver og én.

Ulemper:
Med strategier, der ændres hele tiden, vil en leder finde det svært at implementere nye strategier, når der er brug for det. En langsigtet vision kan være svær at lægge på grund af de konstante ændringer.

—————————————————————————————————————————————

Behavioral leadership is based on the belief that great leaders are made, not born. Consider it the flip-side of the Great Man leadership style. This leadership style focuses on the actions of leaders, not on mental qualities or internal states. According to this theory, people can learn to become leaders through teaching and observing.
The basic idea behind this leadership style is that one must adapt one’s strategy to changing conditions.

Pros:
To bring out the best in everyone, a leader must handle every one of them, according to their level of motivation and avoid using the same strategy towards everyone.

Cons:
With constantly changing strategies with time, a leader will find it difficult to implement new strategies on the go. A long-term vision may elude him due to constant changes.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *